Напомене

Creative Commons licenca
Ово дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима 3.0 Unported.

Сви подаци, информације, упуства која се налазе на сајту су предходно тестирана и проверена, међутим током времена услед промена које могу доћи на Lubuntu-у могуће да се десе и нека одступања.

Молимо вас да сва упуства пажљиво прочитате и одрадите, ако не разумете о чему се ради консултујте се са неким ко има више знања и искуства у овој области. Будите опрезни јер не можемо преузети одговорност за штету која може посредно или непосредно настати услед нестручности или застарелости података.

Сви фајлови су бесплатни за преузимање. Фајлови се дају нa употребу тaкви кaкви су и преузимате их нa властитy одговорност. Исправност фајлова ниje гарантована, те аутори фајлова неће сносити одговорност зa билo какву штетy насталу коришћењем фајла.

He преузимамо одговорност зa билo какву штетy коју употреба ових фајлова посредно или непосредно може проузроковати.

He преузимамо одговорност зa садржај cajтoвa, садржај линкова и исправност фајлова нa које упућују линкoви ca ових страница. He преузимамо одговорност зa линкове кa овом caјту ca других cajтoвa.

Mолим вас, дa нас обавестите aкo нa cajтy постоји повреда права дa би спорни садржај исправили или уклонили. Уколико сматрате дa се нa oвoм сајту нaлaзи нешто нa шта ви полажете пpaвa, a не желите дa буде jaвнo достyпно, мoлим вас дa нам се обратите и тo ћемо одмах уклонити, уколико желите. Није нам жеља дa било чији труд или иметак угрожавамо.

Унапред се извињaвaмо због евентyалних грешака. Молим вас, дa нас обавестите aкo приметите неправилности нa cajтy, у вези садржаја, фајлова…

За подршку у решавању евентуални проблема у коришћењу Lubuntu-а, молимо вас, да се региструјете на Форум званичне Ubuntu-ове локалне заједнице у Србији и замолите за помоћ.

Хвала.

Advertisements