Инсталирање LXDE на Ubuntu

Осим Ubuntu деривата који долазе са LXDE окружењем радне површи ко жели може и на Ubuntu инсталирати LXDE окружење. Сам процес инсталирања је једноставан. Постоје две опције: инсталирање Lubuntu-овог LXDE-а (Lubuntu desktop) и инсталирање самог LXDE-а.

За инсталирање Lubuntu desktop у Терминалу куцамо

sudo apt-get update
sudo apt-get install lubuntu-desktop

Lubuntu desktop се може инсталирати и преко Ubuntu software center-a. Начин инсталирања је сличан инсталирању програма путем Lubuntu software center-a. Инсталирањем Lubuntu desktop-а добијате три нове сесије, и то: LXDE, Lubuntu и Lubuntu Netbook.

За инсталирање самог LXDE-а у Терминалу куцамо

sudo add-apt-repository ppa:lxde/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install lxde

Инсталирањем LXDE-а добијате једну нову сесију, и то: LXDE.

Логовање у сесије

Излогујете се из тренутне сесије, изаберете једну од понуђених сесија и улогујете се, као што је приказано на слици.

ubuntu-login

Изглед сесија

извор

Advertisements